Cửa Hàng MobiFone Bình Giang
24 đường Văn Lang, xã Tráng Liệt, H.Bình Giang, T. Hải Dương
02203775668
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác