Cửa Hàng MobiFone Bình Giang
Số 24 Văn Lang, Ngã 5 mới, thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang, Hải Dương
02203775668
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác