Cửa hàng MobiFone Đức Hòa 2
Ô 7, Khu B, Thị trấn Hấu Nghĩa, H.Đức Hòa (ngay bưu điện Hậu Nghĩa)
02723814841
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác