Cửa Hàng MobiFone Gia Lộc
Số 6 Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Thị trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương
02203718989
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác