Cửa Hàng MobiFone Gia Lộc
Khu đô thị phía bắc, TT Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương
02203718989
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác