Cửa Hàng MobiFone Ngô Quyền - Hải Phòng
321 Văn Cao, Q.Hải An, Hải Phòng
0225.3829559
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác