Cửa Hàng MobiFone Văn Cao
số 319 - 321 Văn Cao, Q. Hải An, Hải Phòng
0225.3829559
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác