CHGD Sa Pa
Số nhà 94, Đường Thạch Sơn , Thị trấn Sapa, Tỉnh Sapa
2143888688
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác