Cửa Hàng MobiFone Chư Pưh
196 Hùng Vương, TT Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh
935213777
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác