Cửa Hàng MobiFone Văn Lãng
229 Đường Nhánh Nam, Tân Thanh, H.Văn Lãng, T. Lạng Sơn
02053888990
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác