Cửa Hàng MobiFone Lộc Bình
Số 145 khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
02053888990
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác