Cửa Hàng Hậu Giang (Hậu Giang)
Số 193 đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 2, Phường V, Tp.Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
02933870097
Giờ làm việc: Từ thứ 2-6:07:30 – 19:00; Thứ 7-CN:08:00 – 17:00; Lễ/Tết: 08:30 – 16:30
Cửa hàng khác