Cửa Hàng MobiFone Ninh Giang
Số 61 khu 6, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương
02203768688 / 0906.089896
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác