Cửa Hàng MobiFone Bỉm Sơn
Số 342 Đ. Nguyễn Huệ - P. Ngọc Trạo - Tx Bỉm Sơn - Thanh Hóa
899642516
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác