CHGD TP Tam Điệp
Số nhà 648, Tổ 01, Phường Tây Sơn, TP Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
2293865656
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác