Cửa hàng Phú Mỹ
QL 51, KP.Bến Đình, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ
2543923333
Giờ làm việc: T2-T6: 7:30 -11:30; 13:30-17:30, T7: 8:30 - 11:30; 13:30-16:30, CN: Nghỉ
Cửa hàng khác