Trung tâm giao dịch MobiFone Huyện Cư Jut
317 Nguyễn Tất Thành,TT. Eatling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông
0898206206
Giờ làm việc: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h30
Cửa hàng khác