Cửa Hàng MobiFone Phú Lương
Cầu Trắng, Thị trấn Đu, H.Phú Lương, T. Thái Nguyên
0787346999
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác