Cửa Hàng MobiFone Phú Lương
Số 206, Tiểu khu Thái An, Thị Trấn Đu, Phú Lương Thái Nguyên
0787346999
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác