CHGD Phù Ninh
Số 131, tổ 7, Khu Núi Trang - TT. Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ
2103842255
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác