Cửa Hàng MobiFone Đăk Đoa
457 Nguyễn Huệ, TT Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai
799817777
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác