Điểm Giao Dịch Châu Thành (Bến Tre)
Số 122A/1, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
02753894999
Giờ làm việc: Từ 11/09/2021 : Từ T2-7: 7h30-11h00; 13h00-17h -CN:Nghỉ -Lễ: 8h30-11h
Cửa hàng khác