CHGD huyện Lục Yên
SN 388, Tổ 10, TT. Yên Thế, Lục Yên, T. Yên Bái
2163848899
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác