Cửa Hàng MobiFone Cao Bằng
Số 45 Kim Đồng, Hợp Giang, TP Cao Bằng
02063857555
Giờ làm việc: 7:30 - 18:30
Cửa hàng khác