Cửa Hàng MobiFone Cao Lộc
Số 97 Khu Lò Rèn ( đường Hoàng Văn Thụ), TT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
02053854789
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác