Cửa hàng MobiFone Bù Đăng
Số 265 QL14, Khu Đức Lập, TTr.Đức Phong,Bù Đăng
02713974007
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác