Cửa Hàng MobiFone Vị Xuyên
Số 189, Tổ 7, Thị trấn Vị Xuyên, H.Vị Xuyên, T. Hà Giang
02193826668
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác