Cửa Hàng MobiFone Thái Thụy
Số 144 khu 6 Thị trấn Diêm Điền, H.Thái Thụy, T. Thái Bình
0227.3710888 / 0783.122055
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác