Cửa Hàng MobiFone Đắk Hà
Số nhà 212 Hùng Vương, TT. Đăk Hà, Đăk Hà, T. Kon Tum
905939900
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác