CHGD TT Yên Định Huyện Hải Hậu 1
Số 59, khu 1, TT Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định
2283775666
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác