Cửa Hàng MobiFone Yên Dũng
Số 66, TK3, Thị trấn Neo, H.Yên Dũng, T. Bắc Giang
0908150289
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác