CH Yên Bình
Tổ 8, TT. Yên Bình, Yên Bình, T. Yên Bái
2163888778
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác