Cửa Hàng MobiFone Phú Hòa
Thôn Đông Lộc, Xã Hòa Thắng, Phú Hoà, Phú Yên
931909628
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác