Cửa Hàng MobiFone Kiến Thụy
Bưu điện Kiến Thụy Số 3 Cẩm Xuân, Thị trấn Núi Đối, H.Kiến Thụy, Hải Phòng
0225.3664388
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác