Cửa hàng MobiFone Cần Đước
QL50, Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước
02723714787
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác