Điểm Giao Dịch Mỹ Phong - KCN Mỹ Phong (Trà Vinh)
Ấp Phú Thọ 2, Xã Hiếu Trung, H. Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
0794997543
Giờ làm việc: Từ thứ 2-7: sáng 7h30-11h chiều 13h-17h; CN: Nghỉ; Lễ/Tết: 8h30-11h30
Cửa hàng khác