Cửa hàng Xuyên Mộc
16 Huỳnh Minh Thạnh, Khu phố Phước Hòa, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
2543772222
Giờ làm việc: T2-T6: 7:30 -11:30; 13:30-17:30, T7: 8:30 - 11:30; 13:30-16:30, CN: Nghỉ
Cửa hàng khác