Cửa Hàng MobiFone Ngũ Lão - Thủy Nguyên
Thôn 5, Xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng
0225.3967388
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác