Cửa Hàng MobiFone Hàng Mã
Số 80 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
898576268
Giờ làm việc: 8:00 - 18:00
Cửa hàng khác