Cửa Hàng MobiFone Vĩnh Bảo
129 Đông Thái, Bưu điện Vĩnh Bảo , H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng
0225.3899588
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác