Cửa hàng MobiFone Tuy Phong
97 Thống Nhất, T.Trấn Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong, T. Bình Thuận
02523972468
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác