Cửa hàng MobiFone Dương Minh Châu
432, đường Nguyễn Chí Thanh, KP. 02, T.Trấn Dương Minh Châu,Dương Minh Châu
02763721355
Giờ làm việc: T2-T6:7h30-11h30;13h30-17h30 *T7:7h30-12h00 *CN:nghỉ
Cửa hàng khác