CHGD TT Liễu Đề Huyện Nghĩa Hưng 1
Số nhà 27, khu phố 1, TT. Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
2283870999
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác