Cửa Hàng MobiFone Vân Đồn
Số 403, khu 1, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
0203.3993646
Giờ làm việc: 7:30 - 18:30
Cửa hàng khác