CH MobiFone Lãnh Binh Thăng - Quận 11
191-193 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11
0938033868
Giờ làm việc: T2-T6: 7:30 - 20:00, T7-CN: 8:00 - 18:00
Cửa hàng khác