Cửa Hàng MobiFone KrongPa
24 Hùng Vương, TT Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai
935898892
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác