Cửa Hàng MobiFone KrongPa
24 Hùng Vương, TT Phú Túc, Huyện Krông Pa, Gia Lai
901939555
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác