CHGD huyện Trấn Yên
SN 224, Khu phố 3, TT. Cổ Phúc, Trấn Yên, T. Yên Bái
2163825888
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác