Cửa Hàng MobiFone Đầm Hà
Số 64 Trấn Phú, thị trấn Đầm Hà, H.Đầm Hà , T. Quảng Ninh
0203.3766656
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác