Cửa Hàng MobiFone Hữu Lũng
166 Đường Chi Lăng, H.Hữu Lũng, T. Lạng Sơn
02053726789
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác