Cửa Hàng MobiFone Phước Sơn
15 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam
903557433
Giờ làm việc: 7:30 - 17:00
Cửa hàng khác