Điểm Giao Dịch Bình Đại (Bến Tre)
139/1A, KP1, Thị Trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
02753884999
Giờ làm việc: Từ 11/09/2021: Từ T2-7: 7h30-11h00; 13h00-17h -CN:Nghỉ -Lễ: 8h30-11h
Cửa hàng khác