Trung tâm giao dịch Tu Bông - Huyện Vạn Ninh
Ngã Tư Tu Bông, Thôn Tân Phước Nam, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh
02583.911.888
Giờ làm việc: 7h30 - 17h30
Cửa hàng khác