CHGD huyện Kim Bôi
SN 45- Phố Bưởi- Hạ Bì - Huyện Kim Bôi- Tỉnh Hòa Bình
2183878666
Giờ làm việc: 7:30 - 17:30
Cửa hàng khác