Cửa Hàng MobiFone Sơn Hòa
175 Trần Phú, TT. Củng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên
931909628
Giờ làm việc: 8:00 - 17:30
Cửa hàng khác