Cửa Hàng MobiFone Cần Giờ
9 Rừng Sác, Xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ
2837870138
Giờ làm việc: 8:30 - 16:30
Cửa hàng khác